Relining

Vi är är ett reliningföretag i Norrköping med bred kunskap och lång erfarenhet inom branschen.

Fördelar med relining

Istället för att behöva utföra ett stambyte eller använda traditionella metoder för att renovera enstaka rör erbjuder vi relining istället. Fördelarna med den här metoden är väldigt många och nedan listar vi några av de allra vanligaste fördelarna med relining:

  • Mindre ingrepp i fastigheten – I många fall kan rören vara svårtillgängliga vilket gör att ett utbyte av röret kräver både större kostnader, mer arbete och stort tekniskt kunnande. Att istället använda relining som metod gör att ingreppet går snabbare och smidigare utan att något rör behöver bytas ut.
  • Ett miljövänligare alternativ – Att byta ut befintliga rör medför negativa effekter på miljön, vilket vi som företag inte vill bidra till.
  • Snabbare – Relining är en metod som är både smidig och tar mycket mindre tid att utföra än att byta ut ett rör. Att relina ett rör där vi skapar ett nytt rör inuti det befintliga är den snabbaste lösningen som samtidigt ger ett hållbart och säkert resultat.
  • Billigare – Vid ett rörbyte krävs det att återställa väggar och tak runt omkring, vilket kan bli väldigt dyrt i slutändan. Välj därför att relina dina rör med vår hjälp istället.
  • Mindre störande för boende och grannar – Ett helt stambyte kan bli störande för både dig och dina grannar, något du slipper när du väljer att relina istället. Därmed behöver du heller inte lämna ifrån dig nycklarna till din bostad för ett arbete som kan pågå i flera veckors tid.

Problem med avloppssystem

Som villaägare eller fastighetsägare kan det på egen hand vara svårt att veta i vilket skick bostadens rör befinner sig i. Det är inte förrän lukt, stopp och läckage uppstår som problemet kan bli känd. Problemen kan även bli tydliga om du behöver spola oftare i toaletten för att allt ska försvinna ned. Det kan även bubbla och lukta från handfatat samtidigt som du spolar vatten och det tar längre tid för vatten att försvinna undan.

Det här är ofta tecken på att ett stopp håller på att byggas upp i avloppet och detta kan bero på många olika saker. Det kan vara att något olämpligt har spolats ner i avloppet eller att stekfett har hällts ut i vasken. Andra orsaker är att rören håller på att rosta på insidan vilket gör att saker lättare fastnar i avloppet. Kom ihåg att om du bor i ett flerbostadshus är risken större för stopp i avlopp ju längre ner i fastigheten du bor.

När stoppet har byggts upp kan det till slut bli ett akut problem. Då är det viktigt att få ordning på problemet direkt. Kontakta din fastighetsägare och om du bor i villa är det viktigt att kontakta oss direkt. Ett stopp i avlopp kan skapa både olägenheter och vattenskador som vi tror att du inte vill ska hända. Behöver du hjälp med relining? Ring oss på 011-4003320 eller skicka ett mail till emil.rejsmar@repipe.se så hjälper vi dig!