Rörinspektion

Behöver du hjälp med en inspektion? Kontakta oss på Repipe Norrköping.

Boka rörinspektion i Norrköping

När vi utföra våra rörinspektioner använder vi specialkameror som förs ner i ledningssystemet. På så sätt kan vi få fram rörligt material och dokumentera rörens skick samt eventuella skador och påbörjade stopp som finns. Vid vissa arbeten kan en robot med hjul användas istället för att filma inuti rören.

Dokumentationen som görs använder vi sedan som grund till att ta fram förslag på metoder som bör användas för att lösa de problem som upptäcktes vid inspektionen. Vi tar alltid fram lösningar som är mest lämpade och bäst sett till ett kostnadseffektivt sätt. Några av de vanligare felen som brukar uppstå i avloppsrören är exempelvis:

  • Hål och sprickor
  • Skarvförskjutningar
  • Främmande föremål
  • Avlagringar och rost
  • Inväxande rötter

Inspektion av rör

Den utförda rörinspektionen dokumenteras alltid i rörligt format på skiva eller liknande tillsammans med vår skriftliga dokumentation. Detta för att du som beställare ska få ta del av våra förslag på lämpliga åtgärder för just dina rör.

Du får alltid detaljerad information av oss efteråt i rapporten men om vi anser att inga åtgärder behöver göras kommer vi inte vidta några fler åtgärder och tackar därmed för oss. Men i fallen där vi behöver ta till nödvändiga åtgärder kommer vi tillsammans med dig som kund lägga upp en plan.